Φωτοκαταλυτικών Επιστρώσεων

Ο φωτοκαταλυτικός κυβόλιθος χαρακτηρίζεται από αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες.  Χάρη στις ιδιότητες αυτές, καταστρέφεται η πλειονότητα των οργανικών και των ανόργανων ρύπων, μειώνοντας τις βλαβερές και ρυπογόνες  ουσίες των χώρων.