Καλύμματα Καλωδίων ΔΕΗ

Η εταιρεία μας, MELIS BLOCK A.E., αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές καλυμμάτων καλωδίων της ΔΕΗ.  Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ ή άλλου οργανισμού, σε διαστάσεις 25 X 50 X 4cm, με την ένδειξη Χαμηλής  Τάσης (ΧΤ) και Μέσης Τάσης (ΜΤ). Κατόπιν παραγγελίας, η εταιρεία μας MELIS BLOCK Α.Ε. παράγει  καλύμματα ΔΕΗ Υψηλής Τάσης διαφόρων διαστάσεων.