Ψυχρών Επιστρώσεων (Cool Materials)

Τα καινοτόμα προϊόντα ψυχρών υλικών της MELIS BLOCK A.E.  πληρούν τις απαιτούμενες  προδιαγραφές (ΦΕΚ 1913 -15/7/2014) καθώς είναι πιστοποιημένα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και υψηλό συντελεστή εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία.