Φωτοκαταλυτικών Επιστρώσεων

Οι φωτοκαταλυτικοί κυβόλιθοι χαρακτηρίζονται από αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες.  Χάρη στις ιδιότητες αυτές, καταστρέφεται η πλειονότητα των οργανικών και των ανόργανων ρύπων, μειώνοντας τις βλαβερές και ρυπογόνες  ουσίες των χώρων.  Η MELIS BLOCK A.E. έχει τη δυνατότητα να παρέχει πιστοποιημένους φωτοκαταλυτικούς κυβόλιθους όλων των διαστάσεων.