ΝΙΚΟΣ Δ. ΜΕΛΗΣ ΑΕ

Η MELIS BLOCK Α.Ε.  δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων τσιμέντου.  Χάρη στην πείρα δεκαετιών και στις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, η  εταιρεία  αποτελεί βασικό προμηθευτή όλων των αναπτυξιακών έργων της Ελλάδας.

Αντικείμενο της παραγωγικής διαδικασίας της MELIS BLOCK A.E. είναι μία ευρεία γκάμα προϊόντων, μεταξύ των οποίων:

  • ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1338(CE).

Μοντέρνοι, Τεχνητής Παλαίωσης, Βαριάς Κυκλοφορίας, Ψυχρών Επιστρώσεων (cool materials) κατά ΦΕΚ 1913/15/7/2014 με Πιστοποίηση από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Φωτοκαταλυτικών Επιστρώσεων, Χαλαζιακής Επίστρωσης

  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 (CE)

Δίμετρες οπλισμένες με σύνδεση μούφας και ελαστικό δακτύλιο (τύπου Καμπάνας – πρώην ΦΕΚ 253/Β/84) και μονόμετρες απλές και διάτρητες (Π.Τ.Π. Τ110)

  • ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1917(CE)

Εσωτερικής ονομαστικής διαμέτρου Φ1200 mm με πάχος τοιχώματος 12cm ή 15cm, άοπλα και οπλισμένα, σε τεμάχια κώνου και σπονδύλων ύψους  1m, 50cm και 25cm

Εσωτερικής  διαμέτρου  Φ1600mm

  • ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1340(CE)

Οδοποιίας και κήπου, σε διάφορα σχέδια και χρώματα

  • ΠΛΑΚΕΣ (PAVEMENT) ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΕΣ

Διαχρονικές, Βαριάς Κυκλοφορίας και Νησίδων, Ψυχρών Επιστρώσεων (cool materials), Φωτοκαταλυτικών Επιστρώσεων, διαστάσεων 50Χ50Χ5cm

  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ

Απλοί και διακοσμητικοί

  • ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
  • ΠΛΕΓΜΑ για ΓΚΑΖΟΝ
  • ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
  • ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΗ

Η MELIS BLOCK Α.Ε. εφαρμόζει μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας (FACTORY PRODUCTION CONTROL).  Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, με διακριβωμένα όργανα και συσκευές μετρήσεων.

Το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι πιστοποιημένο κατά BS EN ISO9001:2008 εγκεκριμένο από το Lloyd΄s Register Quality Assurance με το  PIR0360314 πιστοποιητικό λήξης 1-9-2018.  Τα προϊόντα μας διαθέτουν ΣΗΜΑΝΣΗ CE, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή  και Εθνική Νομοθεσία.