Κυβόλιθοι

 • Επιλέγω Κυβόλιθους γιατί:

  • Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, χάρη στους ειδικούς οδηγούς που έχουν στα τοιχώματά τους (αποστάτες).
  • Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με όλα τα άλλα δάπεδα.
  • Εφαρμόζουν σε κάθε επιφάνεια εδάφους ανεξάρτητα της κλίσης που έχει.
  • Έχουν πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα σε μεγάλα φορτία.
  • Το δάπεδο χρησιμοποιείται αμέσως μετά την αποπεράτωση της τοποθέτησής του.
  • Το δάπεδο ΔΕΝ συστέλλεται ή διαστέλλεται λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.
  • ΔΕΝ δημιουργούνται υδάτινα αδιέξοδα, καθώς το έδαφος αφήνεται ελεύθερο να αερίζεται και να δέχεται τα όμβρια ύδατα μέσω των αρμών.
  • Επανατοποθετούνται εύκολα.
 • Η τοποθέτηση των κυβόλιθων γίνεται εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο.  Η διαδικασία τοποθέτησης εφαρμόζει σε κάθε επιφάνεια εδάφους και με οποιαδήποτε κλίση.  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και διαμορφώστε το δάπεδο που σας ταιριάζει:

  1. Μετρήστε τη συνολική επιφάνεια που επιθυμείτε να καλυφθεί με κυβόλιθους.
  2. Εγκιβωτίστε περιμετρικά τον χώρο αυτό με προκατασκευασμένο ή χυτό κράσπεδο από σκυρόδεμα (βλ. κράσπεδα κήπου ή οδοποιίας της MELIS BLOCK A.E.) – εικόνα Α’ σχεδιαγράμματος.
  3. Διαμορφώστε τις κατάλληλες κλίσεις στο έδαφος για την αποτελεσματική απορροή των όμβριων υδάτων. Σε αυτό το στάδιο ενδεχομένως να χρειαστεί η κατασκευή υπόγειων καναλιών και φρεατίων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  4. Διαμορφώστε μια στρώση πάχους 20-30cm καλά συμπιεσμένων αδρανών υλικών (π.χ. 3α), δίνοντας και εδώ τις κατάλληλες κλίσεις για ορθή απορροή υδάτων. Αυτή η στρώση διαμορφώνεται αφού απαιτείται  από το ήδη υπάρχον έδαφος (π.χ. ανώμαλο έδαφος που δεν μπορεί να δεχτεί την υπόβαση των κυβόλιθων).   Στην περίπτωση που ο χώρος σας είναι έτοιμος να δεχτεί την υπόβαση των κυβόλιθων, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. (εικόνα Β’ σχεδιαγράμματος)
  5. Διαμορφώστε μια στρώση πάχους 4-5 cm καθαρής άμμου λατομείου (ποταμίσια), πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι. Αυτή η στρώση απαιτεί πολύ καλή δόνηση και συμπίεση προκειμένου να επιτευχτεί η βέλτιστη αντοχή και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα των κυβόλιθων. (εικόνα Γ’ σχεδιαγράμματος)
  6. Τοποθετήσετε τους κυβόλιθους MELIS BLOCK A.E., στον σχεδιασμό και χρωματισμό της επιλογής σας, μέσα από την ευρεία γκάμα των προϊόντων μας. (εικόνα Δ’ σχεδιαγράμματος)
  7. Μετά το τέλος της τοποθέτησης των κυβόλιθων, οι αρμοί θα σφραγιστούν με μια στρώση λεπτής κοσκινισμένης άμμου θαλάσσης.
  8. Το δάπεδο σας είναι έτοιμο για χρήση χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση!
 • digmata