MELIS BLOCK ΑΕ-ISO 9001

MELIS BLOCK ΑΕ-ISO 9001

Από την ίδρυσή της η MELIS BLOCK A.E.  έχει επενδύσει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Η μακρόχρονη δέσμευση στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών επιδόσεων, την έχει εδραιώσει στον χώρο της, κατέχοντας ηγετική θέση τόσο σε πανελλαδική όσο και σε βαλκανική κλίμακα.

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει η MELIS BLOCK A.E., προκύπτει από τον θεμελιώδη προσανατολισμό στην κατανόηση των αναγκών της αγοράς και την πλήρη, συστηματική και άμεση κάλυψη τους.  Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης η MELIS BLOCK Α.Ε.  έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σε όλο του το εύρος το πιστοποιημένο κατά BS EN ISO 9001:2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των σχέσεων της εταιρείας.

Η MELIS BLOCK Α.Ε. εφαρμόζει τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας, με μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής της διαδικασίας (Factory Production Control), τόσο για τις εισροές όσο και για τις εκροές.  Η υψηλή ποιότητα προϊόντων διασφαλίζεται και επιβεβαιώνεται με τους συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις τόσο εντός της επιχείρησης, στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, με διακριβωμένα όργανα και συσκευές μετρήσεων, όσο και με αντίστοιχους από εξωτερικά διαπιστευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια.

Εναρμονιζόμενη στις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικής απαιτήσεις η MELIS BLOCK παράγει και διαθέτει στην αγορά μια ευρεία γκάμα προϊόντων με σήμανση CE.