Πλάκες Επικάλυψης Καναλιών

Η MELIS BLOCK A.E. καλύπτει όλες τις ανάγκες  σας για  καλύμματα  επικάλυψης  καναλιών  σε  ποικίλες διαστάσεις, οπλισμένα, ινοπλισμένα  και άοπλα.  Διατίθενται  με αποστραγγιστικές οπές , εγκεκριμένα για χρήση σε έργα εθνικής οδοποιίας, σήραγγες  , βιομηχανικούς χώρους, λιμάνια  και αρδευτικά έργα.