Σωλήνες

Στην MELIS BLOCK A.E. παράγουμε μία ευρεία γκάμα τσιμεντοσωλήνων σύμφωνα με τα Πρότυπα-Προδιαγραφές ΕΛΟΤ-ΕΝ-ΦΕΚ.  Πιο συγκεκριμένα, τσιμεντοσωλήνες ενεργού μήκους 1m με σύνδεση τόρμης-εντορμίας, αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, στεγανούς ή διάτρητους.  Οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης ενεργού μήκους 2m με σύνδεση μούφας (τύπου Καμπάνας) ελαστικού δακτυλίου.  Καλύπτουμε  με επιτυχία  κάθε ανάγκη έργων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, καθώς και έργα διαμόρφωσης γραμμικών στραγγιστηρίων .

Η εταιρεία μας έχει αποτελέσει  βασικό προμηθευτή σχεδόν σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής όπως τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις , το εθνικό οδικό δίκτυο, αυτοκινητόδρομους κλειστού τύπου, βιολογικούς καθαρισμούς, ξενοδοχειακές  και αθλητικές εγκαταστάσεις και αλλού.  Όλοι οι τύποι και όλες οι διαστάσεις των σωλήνων είναι ετοιμοπαράδοτες.

  • Σωλήνες

Σωλήνες Ενεργού Μήκους 1m

Σωλήνες Ενεργού Μήκους 2m