Σωλήνες Ενεργού Μήκους 1m

Η εταιρεία μας παράγει προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης ενεργού μήκους 1m σε ποικίλες διαμέτρους, στεγανές, άοπλες αλλά και οπλισμένες κατόπιν παραγγελίας. Έπειτα από  ζήτηση, οι σωλήνες παράγονται  με χρήση αντιθειούχου τσιμέντου S/R, με επίστρωση των τοιχωμάτων με αλουμινούχο τσιμέντο, με εποξειδική ή με ασφαλτική βαφή