Φρεάτια

Η εταιρεία μας MELIS BLOCK A.E.  παράγει φρεάτια επίσκεψης δικτύων όμβριων και ακαθάρτων, με σύνδεση τόρμης – εντορμίας (O-gee pipes), εσωτερικής διαμέτρου Φ1200 mm και Φ1600mm. Το φρεάτιο διαμέτρου Φ1200mm κουλουροκωνικού σχήματος, διατίθεται με τοίχωμα 12cm  ή 15cm, άοπλο, ινοπλισμένο και οπλισμένο, ανάλογα με το επιθυμητό πρότυπο.

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας, τα όλα μας τα φρεάτια επίσκεψης μπορούν να παραχθούν με επίστρωση εποξειδικής βαφής, επίστρωση των τοιχωμάτων τους με αλουμινούχο τσιμέντο, ή με χρήση αντιθειούχου τσιμέντου S/R.